MIESZKAŃCY MIAST

Posted by Posted on20 czerwca, 2009 Comments0

Na ogół mieszkańcy miast górują nad mie­szkańcami wsi zarówno pod względem wysokości ciała, jak i tempa dojrzewania. Niewątpliwie występują także różnice w tych cechach po­między warstwami społeczno-ekonomicznymi. Ilustrują to np. wyniki badań prowadzonych w 1941 r. w Anglii, gdzie stwierdzono, iż chłopcy z warstw zamożniejszych przewyższają wzrostem swoich rówieśników z warstw uboższych. Przejawy trendu sekularnego stwierdzono we wszystkich warstwach społecznych; ostatnie badania wskazują na jego słabnięcie w warstwach uprzywilejowanych społecznie, zwłaszcza w krajach gospodarczo rozwiniętych.

Category

Leave a Comment