MOCNY DOWÓD

Posted by Posted on17 lipca, 2009 Comments0

Mocnym dowodem przemawia­jącym za skracaniem się czasu rośnięcia mężczyzn są wyniki badań nad dorastaniem studentów francuskich z roczników od 1923 do 1933. Po­mimo tak krótkiego okresu, jakim jest jedno dziesięciolecie, stwierdzono, że studenci roczników późniejszych przestają rosnąć wcześniej od swoich starszych kolegów. Najwięcej materiałów porównawczych do problemu akceleracji u dziewcząt dostarczają badania nad wiekiem pierwszej menstruacji. Trend przyspieszenia wieku menarchy — jak widać z rysunku — jest bardzo wyraźny. Przed 100 laty menarcha przypadała u dziewcząt przeciętnie w wieku ponad 16 lat, obecnie o 3 lata wcześniej. Wprawdzie dane o wieku menarchy dziewcząt w XIX w. opierają się głównie na materiałach ze Skandynawii, lecz inne dane z Francji, Danii, Holandii, a nawet Japonii potwierdzają istnienie tego trendu, choć może o mniej­szym nasileniu. Tempo przyspieszenia dojrzewania, oszacowane na pod­stawie materiałów z zachodniej Europy, wynosi około 4 miesiące na dziesięciolecie i jest równe tempu, z jakim następuje powiększanie się wysokości i ciężaru ciała.

Category

Leave a Comment