OBROŃCA JEDNOSTKI

Posted by Posted on14 listopada, 2010 Comments0

Nie można jednak cofnąc wskazówek zegara. Nie można zapomnieć tego, czego się nauczyło, ale nie mozna rowmez tłumić dążenia do zmiany. Trzeba nam więcej nowego, więcej badań więcej sprawdzonych informacji, więcej reali- acji, aby więcej wiedzieć i rozumieć. Wtedy tylko zasada jednakowych możliwości i nie­jednakowej rzeczywistości przemienić zdoła tę rzeczywistość w istotnie jednakową dla wszystkich.Lekarz był, jest i będzie obrońcą jednostki. Przeciwstawiać się zatem musi takim rozwią­zaniom, które chroniąc społeczeństwo nie bro­nią jednocześnie jednostki. Nie widzę nowego wspaniałego świata, w którym ludzie oddawa­ni by byli w ręce lekarzy-robotów, uzbrojo­nych wprawdzie w skomputeryzowaną wiedzę, ale pozbawionych, jakże ludzkich, wahań, nie­pokojów i rozterek.

Category

Leave a Comment