NIKŁY PROCENT

Posted by Posted on17 listopada, 2010 Comments0

Ten nikły procent wyrwanych czasowo śmierci chorych to młodzi ludzie głównie ze Stanów Zjedno­czonych, Japonii, Australii i Europy. Na na­szym kontynencie szanse uratowania w zależ­ności od kraju ma od 1 do 120 chorych na milion mieszkańców. W jakże frustrującej sy­tuacji musi znaleźć się lekarz wierzący w rów­ne prawo do życia, kiedy życiem tym nie mo­że każdego potrzebującego obdzielić. A przeciez, pomijając własne, niejako osobiste niepo­koje wynikające z tego dylematu, nie można zapominać ze wzmagają się one i przeradzają w jawne konflikty, ponieważ za każdym cho­rym stoi jego rodzina, środowisko, ba, całe społeczeństwo, nierzadko z innymi nie zorien­towanymi w sytuacji lekarzami włącznie.

Category

Leave a Comment