METODY OKREŚLANIA NORM

Posted by Posted on9 grudnia, 2009 Comments0

Tablice tego typu są jeszcze w po­wszechnym użyciu w gabinetach lekarzy, ale jedyna informacja, jaką na ich podstawie możemy uzyskać, to że dziecko jest większe (mniejsze) bądź cięższe (lżejsze) od normy, której pochodzenie jest zazwyczaj nie­znane. Ponieważ tablice te są często przestarzałe i nie uwzględniają aktualnego stanu rozwoju dzieci, nie wiadomo, co taka rozbieżność z normą oznacza. Wielkim krokiem naprzód w metodyce norm rozwojowych było wpro­wadzenie dla określenia normy przedziałów wartości cechy. Przedziały ustala się w ten sposób, ażeby obejmowały określony pro­cent osobników wokół ustalonej wartości. Jeżeli określamy np. normę wysokości ciała 9-letnich dziewcząt w Polsce i przyjmujemy koncepcję normy opartej na wartości przeciętnej, to należy obliczyć poprawnie nie tylko średnią wysokość dziewcząt, lecz ponadto trzeba ocenić zmieńność tej cechy wśród dziewcząt 9-letnich.

Category

Leave a Comment