NIEKTÓRE CZYNNIKI

Posted by Posted on25 stycznia, 2013 Comments0

Niektóre czynniki warunkujące występowa­nie chorób i pośrednio zgonów zmieniają się powoli, np. czynniki genetyczne lub wpływ klimatu. Lecz omawiane zmiany umieralności zaistniały w stosunkowo krótkim czasie. Dla­tego należało zwrócić uwagę na czynniki, któ­re uległy wyraźnym zmianom w ostatnim okresie. Takie niezwykle szybkie zmiany wy­stąpiły w strukturze przyczyn zgonów. Chodzi tu przede wszystkim o wzrastający udział śmierci z powodu chorób przewlekłych, które w połowie naszego stulecia zajęły pierwsze miejsce w tabelach zgonów w krajach uprze­mysłowionych. Zajmiemy się tym zagadnieniem po omówieniu niektórych czynników różnicu­jących umieralność w społeczeństwie.

Category

Leave a Comment