NAUKOWY UZDROWICIEL

Posted by Posted on6 kwietnia, 2011 Comments0

Choro­ba towarzyszy człowiekowi nieodłącznie od za­rania dziejów, zaś przywrócenie zdrowia do dziś stanowi powszechny symbol tego, czym medycyna przyczynia stię do szczęścia czło­wieka. Dzięki roli uzdrowiciela jednostki le­karz zajmuje we wszystkich społeczeństwach najwyższe miejsce w hierarchii społecznego uznania. W roli uzdrowiciela jednostki wystę­puje w niemal wszystkich badaniach socjolo­gicznych na temat zawodu lekarza. Inne role lekarza nie dają się tak łatwo określić; na przeszkodzie stoi między innymi już sama nazwa: lekarz. Naukowy uzdrowiciel ma daleko idące uprawnienia we współczesnym społeczeństwie. Samo społeczeństwo strzeże porządku na tym polu i stoi na straży niekwestionowanego auto­rytetu lekarza. Jeśli lekarz rozpozna chorobę tam, gdzie laicy widzą przestępstwo, to beza­pelacyjnie zwycięża orzeczenie lekarza.

Category

Leave a Comment