NARAŻENIE CZŁOWIEKA

Posted by Posted on6 stycznia, 2009 Comments0

Człowiek współczesny narażony jest w swoim środowisku na krań­cowe warunki termiczne, dzięki postępom techniki potrafił jednak przystosować się do życia zarówno na dalekiej północy, jak i na pustyniach. Należy tu jednak dodać, że człowiek sam stwarza sobie nie­raz warunki życia i pracy znacznie bardziej drastyczne niż klimat Ark­tyki, pustyni czy puszcz podzwrotnikowych. Stres termiczny ze stosunkiem „człowiek—środowisko” niż najuciążliwsze warunki na­turalnego środowiska biofizycznego na Ziemi. Tak np. oczyszczanie z żeliwa wielkich pieców hutniczych wymaga wchodzenia do nich człowieka, mimo iż temperatura we wnętrzu pieca sięga 100—150°C. Oczywiście człowiek musi być chroniony odpowied­nim chłodzonym ubiorem. Przy obróbce niektórych typów siatek ferry­towych konieczny jest bezpośredni udział człowieka w procesach prze­biegających w temperaturze —70 °C.

Category

Leave a Comment