WAHANIA TEMPERATURY

Posted by Posted on11 stycznia, 2009 Comments0

Przez krótki okres może też znieść obniżenie tem­peratury wewnętrznej do poziomu 27—29°C, stosowane niekiedy w chi­rurgii przy niektórych operacjach. Z drugiej strony, żyjemy na świecie, gdzie wahania temperatury po­wietrza znacznie przekraczają tolerowany przez organizm zakres zmian jego temperatury wewnętrznej. W ciągu dnia temperatura na niektó­rych pustyniach sięga 50, a nawet 60°C. Wpływ gorącego powietrza po­tęguje promieniowanie cieplne słońca oraz promieniowanie odbite od ziemi i promieniowanie ogrzanej ziemi, której temperatura może sięgać 60—70°C. Na tych samych pustyniach w ciągu nocy temperatura obniża się często o 20—30° C (!), podczas gdy w niewiele chłodniejszych wil­gotnych lasach tropikalnych wahania dobowe temperatury nie prze­kraczają kilku stopni. W środkowej Australii żyją krajowcy, którzy nigdy nie noszą żadnego okrycia i śpią pod gołym niebem, chociaż nocą temperatura opada w tym rejonie do 0°C.

Category

Leave a Comment