MEDYCYNA I SŁUŻBA ZDROWIA

Posted by Posted on9 lutego, 2010 Comments0

Kwestie efektywności medycyny i służby zdrowia znalazły się w centrum uwagi. Ocena skuteczności działań jest w wielu dziedzinach życia społecznego skomplikowana; ma się bo wiem ustalić związek przyczynowo-skutkowy między określonym działaniem a czymś, o czym nie wiadomo, czy jest bezpośrednim skutkiem tylko tego działania, częściowo tego działania, czy wynika w ogóle z czegoś innego. Ocen oświaty, prawa czy medycyny najczęś­ciej dokonuje się pod kątem działań podejmo­wanych w obrębie tych systemów. Przedmiot zainteresowania stanowi w takich ewaluacjach działalność rozmaitych pionów, działów, pla­cówek, formalna organizacja ich pracy, cha­rakterystyka urządzeń, liczebności użytkowni­ków, programy szkolenia kadr fachowych, reorganizacje podejmowane w celu usprawnie­nia itp.

Category

Leave a Comment