KRYTERIA KLINICZNE

Posted by Posted on20 kwietnia, 2013 Comments0

Jest to bowiem rewolucja w do­tychczasowym kulturowym pojmowaniu śmierci. W niektórych ośrodkach zmarłego nie nazywa się już „zmarłym”, lecz „uznanym za zmarłego”. Kryteria kliniczne mają ogromne znaczenie w odniesieniu do jednostki i są bardzo ważne z prawnego i etycznego punktu widzenia. Nie mają one jednak większego wpływu na po­miary umieralności w populacji. Zgon można łatwiej ustalić niż chorobę. W wielu krajach istnieją dobre statystyki zgonów; w niektórych zaczęto je zbierać już w XVIII wieku. Pomiary zgonów są niezbędne dla przepro­wadzenia porównań. Metody tych pomiarów rozwinęły się w demografii. Mają one charak­ter uniwersalny, umożliwiający przeprowadze­nie porównania statystyk zgonów w rozmai­tych krajach i kulturach.W zbiorowościach występują różnice pod względem częstości zgonów w określonym czasie oraz prawdopodobieństwa przeżycia określonej długości czasu. Zjawiska te można stosunkowo dokładnie zmierzyć.

Category

Leave a Comment