KREW TĘTNICZA

Posted by Posted on17 lipca, 2007 Comments0

Obniżenie temperatury krwi tętniczej przed osiągnięciem przez nią obwodu kończyny, gdzie styka się za pośrednictwem tkanek powierzchownych z zimnym oto­czeniem, przyczynia się również do zmniejszenia utraty ciepła przez ustrój. Jak bardzo skuteczny jest ten mechanizm „krótkiego spięcia” cieplnego, ilustrują przykłady ze świata zwierzęcego. P. F. Scholander i W. E. Schevill starali się wyjaśnić, w jaki sposób wieloryby żyjące w wodach podbiegunowych mogą utrzymywać stałą temperaturę we­wnętrzną ciała mimo ogromnej powierzchni płetw, przez które tracą ciepło do lodowatej wody. Okazało się, że unaczynienie płetw przypo­mina opisane wyżej unaczynienie kończyn człowieka. Układ naczyń w postaci przeciwprądowych wymienników cieplnych pozwala na mak­symalną redukcję strat ciepła. Opisano u delfina zmiany temperatury płetw sięgające w różnych temperaturach otoczenia 9°C, podczas gdy wahania temperatury wewnętrznej nie przekraczały 0,5°C.

Category

Leave a Comment