U WIELU GATUNKÓW ZWIERZĄT

Posted by Posted on1 lipca, 2007 Comments0

Warto nad­mienić, że podobne pod względem konstrukcji systemy stosuje się dla oszczędzenia ciepła także w technice ogrzewniczej. U wielu gatunków zwierząt istnieje jeszcze jeden mechanizm ochrony ustroju przed utratą ciepła: piloerekcja (stroszenie włosów). Mię­dzy gęstymi, nastroszonymi włosami zostaje zatrzymana nieruchoma warstwa powietrza, które jest złym przewodnikiem ciepła. Głębokość tej warstwy sięga np. u białego wilka arktycznego przeszło 6,5 cm. Ustrój zyskuje w ten sposób doskonałe okrycie. Skuteczność tej izolacji cieplnej pozwala wielu zwierzętom żyjącym w rejonach polarnych po­zostawać w otoczeniu o temperaturze —30 do —40 °C bez uruchomie­nia „drugiej linii obrony”, tzn. zwiększonego wytwarzania ciepła, i przy zachowaniu stałej temperatury wewnętrznej ciała około 37°C, zaś tem­peratury skóry około 30°C.

Category

Leave a Comment