ZACHOWANE W ORGANIZMIE

Posted by Posted on25 lipca, 2007 Comments0

Skurcz naczyń krwionośnych skóry ułatwia ochronę przed utratą ciep­ła przez ustrój w jeszcze inny sposób. Głębokie tętnice zaopatrujące kończyny w krew biegną w nich w otoczeniu dwu bardzo blisko poło­żonych żył. W otoczeniu o neutralnej temperaturze znaczna część, a w gorącym otoczeniu nawet większa część krwi płynącej do kończyny kie­rowana jest poprzez odgałęzienia tych tętnic do naczyń powierzchow­nych skóry. W chłodnym lub zimnym otoczeniu naczynia krwionośne skóry kurczą się i prawie cała krew płynąca do kończyn kierowana jest do głębokich tętnic. Jak wspomniano, obok tych tętnic płynie w prze­ciwnym kierunku krew żylna. Ciepło przenoszone jest „w poprzek” te­go układu — z ogrzanej krwi tętniczej do oziębionej na obwodzie koń­czyny krwi żylnej, która oddała ciepło do otoczenia. W efekcie tem­peratura krwi tętniczej płynącej do kończyn obniża się, lecz nie w wy­niku oddania ciepła do otoczenia i jego utraty, lecz w wyniku transferu ciepła do krwi żylnej płynącej z obwodu kończyny do ustroju. Ciepło to zostaje zatem zachowane w organizmie.

Category

Leave a Comment