IZOLACJA TECHNOLOGICZNA

Posted by Posted on13 października, 2007 Comments0

Trzeba jednak od razu podkreślić: izo­lacja technologiczna (mieszkanie, ubiór), choć niezbędna do ochrony człowieka przed uszkodzeniem ustroju przez niską temperaturę oto­czenia, często okazuje się niewystarczająca. Niezbędny jest również pewien stopień odporności biologicznej, którą łatwo utracić, żyjąc stale w warunkach komfortu cieplnego, można jednak zwiększyć przez wielo­krotną konfrontację ustroju ze środowiskiem o niskiej temperaturze; brak jej może stać się przyczyną ciężkich uszkodzeń organizmu, nawet w wyniku krótkotrwałego wpływu zimnego otoczenia. Można tu przytoczyć — za relacją jednego ze szpitali amerykańskich przykład kobiety, która na kilkanaście minut opuściła ogrzewany sa­mochód w celu dokonania zakupów w dniu, w którym temperatura oto ­czenia wynosiła niewiele poniżej —20°C.

Category

Leave a Comment