DZIAŁANIE ZIMNA

Posted by Posted on27 września, 2007 Comments0

Kilkanaście minut działania zimna wystarczyło, by spowodować odmrożenie obu nóg, wymagające przeszło miesięcznego leczenia szpitalnego. W tej samej miejscowości zakładano w tym dniu instalacje elektryczne. Zajęci przy tym robotnicy wykonywali część czynności manipulacyjnych bez rękawic, żaden je­dnak nie uległ odmrożeniu. Dzięki częstemu narażeniu na działanie zim­na byli zahartowani.Jeszcze ważniejszy jest inny aspekt zagadnienia. Mimo że człowiek wywodzi się z rejonów subtropikalnych, znaczna część ludzkości za­mieszkuje tereny, które w stosunku do jej prakolebki są chłodne lub zimne. Teren przyszłej, a już dzisiaj rozwijającej się eksploracji stano­wią rejony polarne, zajmujące około 20% całej powierzchni Ziemi, o    średniej dziennej temperaturze niższej od 10°C.

Category

Leave a Comment