AKLIMATYZACJA CZŁOWIEKA

Posted by Posted on6 stycznia, 2008 Comments0

Mieszkańcy rejonów o gorącym klimacie dzięki specyficznym cechom budowy somatycznej oraz czynności ustroju lepiej znoszą życie i pracę w takim środowisku niż mieszkańcy rejonów o umiarkowanym klimacie.Cechy budowy ciała — jak wiemy z poprzednich części książki — uwarunkowane są genetycznie, natomiast cechy adaptacji fizjologicznej są zależne przede wszystkim od przystosowania się do środowiska w ciągu indywidualnego życia. Mieszkańcy chłodniejszych rejonów świata mogą również zaaklima­tyzować się do gorącego otoczenia. Przebywanie w wysokiej tempera­turze otoczenia, a zwłaszcza praca w takim środowisku powoduje w ustro­ju zmiany czynnościowe, czasem zaś i morfologiczne, które zwiększają tolerancję wysokiej temperatury i wywołują zmiany obrazu doraźnej adaptacji do gorąca, czyniąc go bardziej korzystnym z punktu widzenia termoregulacji.

Category

Leave a Comment