DYSKUSJE NA TEMAT UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT

Posted by Posted on29 marca, 2012 Comments0

Jest rzeczą charakterystyczną, że dyskusje na temat umieralności niemowląt natychmiast wywołują wiele innych wątków. Do dzisiaj nie ma zgody co do tego, co właściwie współ­czynnik ten mierzy w rozwiniętych społe­czeństwach. Zdrowie? — coraz mniej; ale mi­mo wszystko jest to jednak miara umożliwia­jąca ogólną ocenę stanu zdrowia społeczeńst­wa. Postęp społeczno-ekonomiczny? — ta teza wydaje się mieć najwięcej zwolenników; twierdzą oni, że jest to precyzyjny pomiar owego postępu. Może jedno i drugie, to jest i postęp, i stan zdrowia ludności? A może jest to tylko wykładnik poziomu kultury ogól­nej — ani postępu, ani stanu zdrowia? W każ­dym razie widać, jakie ogromne znaczenie ma ten problem — społeczne, ekonomiczne, de­mograficzne, zdrowotne, kulturowe i psycho­logiczne.

Category

Leave a Comment