CHORY CZŁOWIEK

Posted by Posted on30 marca, 2012 Comments0

To prawda, że chory człowiek (albo matka z niemowlęciem) niekiedy wykazuje aktywność, np. świadomie szukając- wysokich kwalifikacji wyspecjalizowanego personelu ozy też przeja­wiając orientację na przyszłość, która — w odróżnieniu od (orientacji na teraz — nakazuje za cenę przejściowej niewygody korzystać nie z leczniczej, lecz z profilaktycznej opieki zdrowotnej. Lecz takie zachowanie jest niety­powe dla biednego i w ogóle jest raczej rzad­kie. Na ogół, w odróżnieniu od uczestnictwa w oświacie, otrzymywanie świadczeń zdrowot­nych jest procesem biernym. Proces oświaty wymaga znacznie więcej aktywności od ucznia niż leczenie od pacjenta.

Category

Leave a Comment