DANE Z INNYCH KRAJÓW

Posted by Posted on23 lipca, 2009 Comments0

Wszelkie dane z innych krajów wskazują na istnienie trendu sekularnego o podobnym nasileniu. Dla dzieci w wieku 5—7 lat prze­ciętny przyrost na dziesięciolecie w okresie pomiędzy 1880 a 1950 r. wynosił 1,5 cm w wysokości oraz 0,5 kg w ciężarze. Przyrosty te zwiększają się w okresie dojrzewania dzieci i wynoszą odpowiednio cm w wysokości i 2 kg w ciężarze na dziesięciolecie, aby później u osób dorosłych zmniejszyć się do l.cm. Występowanie największych różnic w wysokości ciała w okresie pokwitania jest spowodowane na­kładaniem się dwóch trendów sekularnych — powiększania się wzrostu osobników i równocześnie szybszego ich dojrzewania. Ten drugi trend, znany pod nazwą akceleracji, czyli przyspieszenia rozwoju, przejawia się zwiększeniem prędkości wzrastania i wcześniejszym doj­rzewaniem płciowym osobnika, które manifestują się wcześniejszym skokiem pokwitaniowym oraz wcześniejszym zakończeniem całego pro­cesu rozwojowego. Oznacza to, że współczesna młodzież osiąga pełną dojrzałość biologiczną w młodszym wieku w porównaniu z rówieśni­kami dawnych pokoleń.

Category

Leave a Comment