CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Posted by Posted on29 lutego, 2012 Comments0

Zbitka „czynniki środowiskowe” obejmuje czynniki kulturowe i ekonomiczne. Przenikają się one wzajemnie i praktycznie nie jest moż­liwe, w badaniu empirycznym, całkowicie od­separować na przykład wykształcenie od do­chodu. W Polsce jest to stosunkowo łatwiejsze niż w społeczeństwach zachodnich, gdyż wy­stępuje u nas ostrzej zjawisko zwane przez socjologów „dekompozycją cech statusu spo­łecznego”, co w uproszczeniu oznacza, że moż­na mieć np. wysokie wykształcenie i wysoki prestiż, ale niekoniecznie idzie z tym w parze wysoki dochód i dobre mieszkanie. Natomiast w takim społeczeństwie, jak np. amerykań­skie, znajomość wykształcenia danej osoby pozwala oszacować jej dochód, określić, gdzie i jak ona mieszka, a nawet zgadnąć rasę.

Category

Leave a Comment