CZYNNIKI SPOŁECZNE

Posted by Posted on12 lipca, 2014 Comments0

Czynniki społeczne związane z zachorowa­niem, jak klasa czy mniejsza grupa społecz­na, styl życia i charakter więzi społecznej grają zasadniczą rolę w społeczno-środowiskowych teoriach choroby. W najbardziej skraj­nych ujęciach owych teorii ciało ludzkie jest traktowane jako planeta, a środowisko społecz­ne jako pole magnetyczne; problem polega na odpowiednim manipulowaniu siłami magnety­cznymi, tak aby każdy człowiek mógł swobod­nie użytkować swoją „planetę”. W mniej skrajnych, lecz zasadniczo podobnych teoriach stresu jako przyczyny chorób lub co najmniej czynniki chorobotwórcze występują nawyki ludzkie związane z rozmaitymi procesami za­chodzącymi w organizmie.

Category

Leave a Comment