CZUCIOWE ZAKOŃCZENIE NERWOWE

Posted by Posted on23 września, 2008 Comments0

Pierwsze z nich — to czuciowe zakończenia nerwowe (zakończenia wypustek komórek nerwowych) w skórze, tzw. termoreceptoi y. Pod wpływem zmian temperatury skóry zmienia się częstotliwość powsta­jących w nich impulsów. Impulsy te są przekazywane za pomocą ner­wów skórnych do ośrodkowego układu nerwowego. Po przetworzeniu tych informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, wysyłane są z nie­go impulsy do naczyń krwionośnych skóry, gruczołów potowych, do mięśni i in. Wyzwalają one reakcje modyfikujące odpowiednio ilość ciepła usuwanego z ustroju lub ciepła wytwarzanego w ustroju. U czło­wieka impulsy z termoreceptorów skóry odgrywają rolę przede wszyst­kim w przystosowywaniu organizmu do zimna.

Category

Leave a Comment