ZMIANY TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ

Posted by Posted on10 września, 2008 Comments0

Zmiany temperatury wewnętrznej ustroju wykrywane są przez termo- detektory tzw. ośrodka termoregulacji, ulokowanego w częś­ci międzymózgowia zwanej podwzgórzem. W przedniej części pod­wzgórza skupione są neurony, które w miarę podwyższania się tempe­ratury tej okolicy wyładowują impulsy nerwowe ze wzrastającą częstotliwością. Temperatura podwzgórza zależy z kolei przede wszyst­kim od temperatury dopływającej do niego z innych narządów krwi, która odzwierciedla „średnią” temperaturę wewnętrzną ciała. Wzrost wyładowań impulsów z komórek nerwowych przedniego podwzgórza uruchamia reakcje zwiększające usuwanie ciepła z ustroju: wydzielanie potu i rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry. Część ośrodka termo­regulacji, położona w przednim podwzgórzu (i leżącej nieco ku przo­dowi tzw. okolicy przedwzrokowej), nazywana jest ośrodkiem eliminacji ciepła.

Category

Leave a Comment