MECHANIZMY TERMOREGULACJI

Posted by Posted on29 września, 2008 Comments0

Warunkiem zachowania stałej temperatury wewnętrznej jest posiada­nie przez ustrój trojakich elementów: 1. wykrywających odchylenia temperatury od poziomu, na utrzymywanie którego nastawiony jest me­chanizm termoregulacji; 2. przetwarzających informacje o odchyleniu temperatury wewnętrznej od poziomu równowagi i wysyłających pole­cenia (impulsy nerwowe) do 3. elementów, których działanie zmienia usuwanie lub wytwarzanie ciepła w sposób przywracający zachwianą równowagę bilansu cieplnego i początkową temperaturę wewnętrzną. W organizmie człowieka istnieją zarówno elementy, które reagują na zmiany temperatury otoczenia, a ściślej mówiąc — na zależne od nich zmiany temperatury skóry (wykrywają je), jak i elementy wykrywa­jące zmiany temperatury wewnętrznej ustroju.

Category

Leave a Comment