CZŁOWIEK W GORĄCYM OTOCZENIU

Posted by Posted on19 lipca, 2008 Comments0

W coraz bardziej zaludnionym świecie snuje się też odległe projekty nawodnienia i zaludnienia niektórych pustyń. Mimo iż czło­wiek może wegetować w klimacie pustynnym tylko wówczas, gdy za­pewni sobie dzięki umiejętnościom technicznym stałe zaopatrzenie w wo­dę, o przeżyciu współdecydują także możliwości fizjologicznej adaptacji jego ustroju do gorącego środowiska. Prawie czwarta część ludności świata zamieszkuje jeszcze w naszych czasach rejony tropikalne. O prze­życiu ludzi w niezwykle trudnych warunkach gorącego, wilgotnego kli­matu tych rejonów decyduje ich zdolność fizjologicznej i kulturowej (sposób życia, żywienia się itp.) adaptacji. Żyjący tam ludzie nie umkną jednak stressowi cieplnemu nawet wówczas, gdy ich przyszłe miasta będą zabudowane domami o klimatyzowanych pomieszczeniach, gdyż na zewnątrz pozostanie gorąca, wilgotna atmosfera, która będzie wywie­rać swój wpływ na ustrój na wielu stanowiskach pracy, w toku licznych czynności życia codziennego itd.

Category

Leave a Comment