CHARAKTER ŚWIADCZEŃ

Posted by Posted on10 kwietnia, 2012 Comments0

Nie postrzegają oświaty jako należnego im prawa i nie doświadczają korzyści z oświaty w postaci wyższej pozycji zawodowej i stabili­zacji życiowej. Jawny zysk gotówkowy wyni­kający z wysokiego wykształcenia, mierzony zarobkami w skali całego życia, sprawia, że w Wielkiej Brytanii ta inwestycja jest bardzo opłacalna. Usprawiedliwia to żądania sprawie­dliwości społecznej wyrażającej się w zrówna­niu szans dostępu do oświaty; młodzież po­chodząca z klas niższych opieszale wyciąga z tego wnioski. Świadczenia zdrowotne mają jednak inny charakter niż oświatowe. Ogólnie rzecz bio­rąc, dopasowują się one łatwiej do specjalnych potrzeb i cech biednego niż świadczenia w za­kresie oświaty. Są znacznie bardziej „bierne”.

Category

Leave a Comment