WIELE DOLEGLIWOŚCI

Posted by Posted on18 września, 2014 Comments0

W latach trzydziestych Harvey Cushing sugerował, że owrzodzenia (żołądka lub dwu­nastnicy) są związane ze sposobem życia pac­jenta i jego stanem psychicznym. Znaczna większość lekarzy nie podzielała jednak tych poglądów na chorobę. W miarę upływu czasu nowe podejście teore­tyczne zyskiwało na znaczeniu. Na przykład lekarze ogólni zauważyli, że spora liczba ich pacjentów nie ma choroby z objawami fizyczne  którą można uważać za organiczną, a więc za obiektywny, właściwy przed­miot zainteresowania medycyny naukowej. Wiele dolegliwości, na które skarżyli się pa­cjenci, nie miało przyczyn organicznych, stwierdzalnych metodami fizycznymi, chemicz­nymi czy bakteriologicznymi, i nie dawało się leczyć za pomocą środków tego rodzaju. Zwo­lennicy teorii bakteryjnej byli bezsilni wobec bólów głowy, bólów krzyża, bezsenności i wie­lu innych dolegliwości.

Category

Leave a Comment