ALKOHOLIZM

Posted by Posted on11 grudnia, 2014 Comments0

Na przykład kiedy pijak zostanie nazwany alkoholikiem, alkoholizm staje się chorobą, która powinna być leczona przez lekarzy, a jedyne placówki profesjonalne zmierzające do kontroli pijaństwa — to po­radnie przeciwalkoholowe. W przeciwieństwie do „pijaka” — „alkoholik” budzi raczej reak­cję współczucia niż potępienie i chęć ka­rania.W wielu wypadkach można wskazać, że na­zwa „chonoiba alkoholowa” jesit uzasadniona że najskuteczniejszym działaniem jest lecze­nie prowadzane przez fachowych pracowników służby zdrowia w placówkach medycznych. Należy jednak dodać, że w stosunku do takich bezspornych przypadków na ogół nie ma obiek­cji, szczególnie wówczas, kiedy można wykazać komponent organiczny w etiologii danego za­burzenia. Sprzeciw budzi raczej traktowanie rozmaitych „dewiantów” jako ludzi chorych.

Category

Leave a Comment