AKTUALNE WSKAZANIA

Posted by Posted on1 czerwca, 2010 Comments0

Niektóre z tych wskazań są aktualne i obecnie. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku traktat Hipokratesa uchodził za przydatny podręcznik medycyny. Przez dwa i pół tysiąca lat uczył on lekarzy doceniania i badania czynników środowiska fizycznego wpływających na człowieka. Później -— w związku z rozwojem bakteryjnej teorii chorób poszedł w zapomnienie, na studiach me­dycznych zaniechano tego kierunku myślenia. Rozwinęły się rozmaite techniki poddające kontroli fizyczne siły środowiska zewnętrzne­go, głównie po to, aby zwiększyć komfort życia ludzkiego. Nie dostrzegano jednak ich znacznie głębszych następstw.Poza tym bo­wiem, że owe techniki uczestniczą w ogólnej poprawie zdrowia ludzkiego (przynajmniej w ten sposób, że wpływają na postęp medycyny, a prawdopodobnie znacznie wykraczają poza to), to niektóre z nich niewątpliwie mają szkodliwe następstwa dla zdrowia człowieka i przypuszczalnie grają poważną rolę w po­wstawaniu i rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych.

Category

Leave a Comment