SPOŁECZEŃSTWA ROZWINIĘTE

Posted by Posted on1 czerwca, 2010 Comments0

We wszystkich fazach historii ludzkiej naj­większe znaczenie dla zdrowia człowieka mia­ła jego interakcja ze środowiskiem. Społeczeństwa rozwinięte zawdzięczają swój obecny standard zdrowotny przede wszystkim warun­kom ekologicznym, poprawie odżywiania, kontroli sanitarnej i regulacji urodzeń. „Żad­ne odkrycie w dziedzinie medycyny z ostat­nich kilkudziesięciu lat nie może się równać pod względem praktycznego znaczenia z umożliwieniem przeciętnemu człowiekowi u- trzymania skromnego, ale stałego poziomu spo­łecznego i ekonomicznego. Największy postęp w zakresie zdrowotności ludzi osiągnięty zo­stał zapewne drogą pośrednią, dzięki polepsze­niu warunków mieszkaniowych, warunków pracy, powszechnej dostępności mydła, lnu na bieliznę, szkła do okien i humanitarnej trosce o wyższy standard życiowy”.

Category

Leave a Comment