WZGLĘDNE STRATY

Posted by Posted on23 czerwca, 2012 Comments0

Tak więc względne straty społeczno-biologiczne spowodowane przez zgony w wieku 0—24 lata zmniejszyły się w tym okresie prawie : sześciokrotnie.Na tym przykładzie widać, jaki ogromny zysk przyniosła ludzkości poprawa warunków życia i postęp medycyny. Przeciętne dalsze I: trwanie życia w Polsce wzrosło dla mężczyzn z 48,2 roku w r. 1931/32 do 67,3 w 1975/76,a dla kobiet odpowiednio z 51,4 do 75,0. Cały ten zysk został osiągnięty niemal wy­łącznie przez obniżenie umieralności .dzieci, przede wszystkim niemowląt. Przyjrzyjmy się najpierw rys. 20. Widzimy, że przeciętne dal­sze trwanie życia ludności amerykańskiej wzrosło z 47,3 roku w r. 1900 do 71,9 w 1974 zysk blisko 25 lat. Kiedy jednak bliżej przyjrzymy się dalszemu trwaniu życia w róż­nych okresach to zauważymy, że w ciągu ostatnich mniej więcej dwudziestu pięciu lat osiągnięto stosunkowo małą popra­wę, jeśli chodzi o dalsze trwanie życia w wie­ku lat 20, 40 i 60, zarówno dla mężczyzn, jak dla kobiet (nieznacznie więcej).

Category

Leave a Comment