STATYSTYCZNY WZROST

Posted by Posted on16 czerwca, 2012 Comments0

Statystyczny wzrost szansy na dłuższe życie odnosi się więc właściwie tylko do niemowląt, które jeśli przeżyją pierwszy trudny okres, mają znacz­nie większe szanse dłuższego życia niż niemo­wlęta sprzed lait dwudziestu. Lecz już dwu­dziestolatek, nie mówiąc o czterdziestolatku czy tym bardziej sześćdziesięciolatku, ma tylko niewielkie szanse ma dłuższe życie niż jego ojciec i dziadek.W dodatku te niewielkie szanse mogą być raczej nieprzyjemne, przynajmniej w świetle statystyki. Okazuje się, że chociaż ogólna licz­ba lat dalszego trwania życia w ciągu dekady 1964—1974 uległa pewnemu wzrostowi, to przypadł om niemal w całości ma lata niepełnej sprawności.

Category

Leave a Comment