WARUNKI ŻYCIA

Posted by Posted on13 marca, 2009 Comments0

Jeżeli warunki życia są bardzo trudne, np. człowiek znajdzie się w oto­czeniu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, działanie me­chanizmów homeostatycznych może tylko tłumić, zmniejszać wpływ tych warunków na środowisko wewnętrzne ustroju (np. na temperaturę wewnętrzną ciała), lecz okazać się niedostatecznym do utrzymania jego stałości. Zdolność do dłuższego pozostawania w takiej sytuacji zależy wówczas od tolerancji przez ustrój zakłóceń homeostazy.O   przeżyciu w warunkach krańcowych decydują więc dwa zasadnicze czynniki: sprawność działania mechanizmów homeostatycznych, utrzy­mujących stałość środowiska wewnętrznego, oraz tolerancja zaburzeń w tym środowisku, jeżeli już do nich dojdzie.Mechanizmy adaptacyjne ustroju wykształciły się w toku ewolucji. Przeżywanie osobników dysponujących takimi mechaniz­mami należało do istotnych jej elementów.

Category

Leave a Comment