W WARUNKACH NISKIEJ TEMPERATURY

Posted by Posted on31 lipca, 2007 Comments0

Im większa panuje różnica temperatur między tkankami głębokimi i powierzchownymi, tym opisany przepływ ciepła jest większy. Fakt ten niekiedy staje się przyczyną pozornie paradoksalnego zjawiska. Roz­poczęcie wysiłku fizycznego (pływanie) przez człowieka zanurzonego w chłodnej wodzie może spowodować obniżenie temperatury wewnętrznej ciała w stosunku do jej poziomu w spoczynku, mimo iż podczas pływa­nia wzrasta ilość ciepła powstającego w ustroju. Ciepło wytwarzane podczas skurczów mięśni gromadzi się początkowo w ustroju, powodu­jąc podwyższenie temperatury wewnętrznej i zwiększenie różnicy tem­peratur między wnętrzem i powierzchnią ciała. Wtórny w stosunku do zmiany wzrost przepływu ciepła jest przyczyną obniżenia temperatury wewnętrznej.Tak więc zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki powierzcho­wne zwiększa grubość zewnętrznej izolacyjnej warstwy tkankowej o niskim przewodnictwie cieplnym i zmniejsza tempo utraty ciepła.

Category

Leave a Comment