W OBECNEJ FORMIE

Posted by Posted on18 czerwca, 2013 Comments0

W obecnej formie statystyki chorób, zwłaszcza przewlek­łych, są mało przydatne dla polityki społecz­nej i zdrowotnej. Trzy parametry zdrowia i choroby: „ogra­niczenie czynności”, „przyjęcia do szpitala”„zgony” są w stosunku do tej samej choroby zupełnie różnymi sferami zjawisk. Ogranicze­nie czynności (postrzegane przez responden­tów w omawianym krajowym badaniu amery­kańskim gospodarstw domowych) oznacza nie­zdolność lub zmniejszoną zdolność do wyko­nywania codziennych czynności właściwych dla odpowiedniej grupy wieku i płci, takich jak praca zawodowa, praca w gospodarstwie domowym, chodzenie do szkoły, uczestnictwo w zajęciach społecznych i rekreacyjnych. Jest to pomiar długotrwałego skutku choroby przewlekłej wiążący się z jakością życia danej jednostki.

Category

Leave a Comment