UTRZYMYWANIE RÓWNOWAGI BILANSU

Posted by Posted on2 listopada, 2008 Comments0

Utrzymywaniem równowagi bilansu cieplnego ustroju kierują m e- chanizmy termoregulacji. Dostosowują one ilość ciepła usu­wanego z ustroju (tzw. termoregulacja fizyczna) bądź też wytwarzane­go w ustroju (tzw. termoregulacja chemiczna) do potrzeb bilansu ciepl­nego w gorącym lub zimnym otoczeniu.Wymiana ciepła między ustrojem a otoczeniem może zachodzić przez promieniowanie, przewodzenie i konwekcję oraz parowanie. Wszystkie te sposoby, z wyjątkiem ostatniego, mogą wywołać w ustroju zarówno utratę, jak i zysk ciepła z otoczenia. Wymiana ciepła dzięki przewodzeniu i konwekcji (unoszenie się cząstek powietrza ogrzanego przez kontakt ze skórą, napływanie no­wych cząstek itd.) zależy od różnicy temperatury skóry i temperatury otaczającego powietrza. Wzrost temperatury skóry w chłodnym otocze­niu zwiększa utratę ciepła, zaś w otoczeniu o temperaturze wyższej od temperatury skóry zmniejsza zyskiwanie przez ustrój ciepła z tego otoczenia.

Category

Leave a Comment