TERMORECEPTORY ZIMNA

Posted by Posted on13 sierpnia, 2008 Comments0

Termoreceptory zimna w skórze wyładowują impulsy z częstotliwością wzrastającą w miarę obniżania się temperatury skóry. W tylnej części podwzgórza, w ośrodku zachowania ciepła, impulsy te przełączane są na komórki, których pobudzenie powoduje — za pośrednictwem szeregu nerwowych ogniw pośredniczących — wspomniany skurcz naczyń krwionośnych skóry oraz wzrost wytwarzania ciepła w ustroju, związany ze zwiększe­niem napięcia mięśniowego i drżeniem. Dochodzi również do wzrostu wydzielania hormonów (tyroksyny, noradrenaliny, adrenaliny), które zwiększają natężenie przemiany materii i ilość wytwarzanego w ustroju ciepła. Mimo iż komórki nerwowe ośrodka zachowania ciepła nie reagują na zmiany temperatury wewnętrznej ustroju, są w pewnym stopniu od niej zależne. Mianowicie z ośrodka eliminacji ciepła w przednim podwzgórzu wysyłane są stale do ośrodka zachowania ciepła w tylnym podwzgórzu impulsy nerwowe hamujące jego aktywność.

Category

Leave a Comment