INNE DZIAŁANIE OŚRODKA

Posted by Posted on25 sierpnia, 2008 Comments0

Nieco inaczej działa część ośrodka termoregulacji leżąca w tylnym podwzgórzu, zwana ośrodkiem zachowania ciepła. Wzrost wyładowań impulsów z komórek nerwowych skupionych w tej okolicy powoduje skurcz naczyń krwionośnych skóry — reakcję, która zmniej­sza tempo utraty ciepła, oraz wzrost napięcia mięśni i drżenie mięśnio­we, prowadzące do zwiększenia natężenia przemiany materii i ilości powstającego w ustroju ciepła. Komórki nerwowe, skupione w ośrodku zachowania ciepła, nie reagują na zmiany własnej temperatury, odzwier­ciedlającej temperaturę wewnętrzną ustroju. Aktywność ich zależy przede wszystkim od informacji o temperaturze otoczenia, zyskiwanych za pośrednictwem termoreceptorów skóry. Jest to jak gdyby stacja prze­łącznikowa dla impulsów wysyłanych z tych receptorów.

Category

Leave a Comment