ROZUMIENIE ZDROWIA I CHOROBY

Posted by Posted on24 sierpnia, 2011 Comments0

Nie są to rozważania czysto semantyczne; ; rozbieżność ta ma wyraźne skutki społeczne. W świadomości społecznej, także w świado­mości lekarzy, funkcjonują dwa różne rozu­mienia zdrowia i choroby. Jedno jest zawarte w definicji zdrowia przyjmowanej w wystą­pieniach oficjalnych, stanowiącej motto wielu publikacji i traktowanej jako credo współczes­nej medycyny. Drugie rozumienie występuje na co dzień; twardo przypomina o realiach życia, o obowiązujących lekarza przepisach zaliczania ludzi do populacji chorych. To dwojakie rozumienie wprowadza zamęt do ba­dań naukowych i praktyki lekarskiej, gdyż właściwie nie wiadomo, kto jest zdrowy, a kto chory, kto powinien być pacjentem, kogo Uznać za symulanta.

Category

Leave a Comment