PRIORYTET HISTORYCZNY

Posted by Posted on7 grudnia, 2008 Comments0

Priorytet historyczny w wykorzystywaniu tych możliwości w walce z zimnem przypisuje się Eskimosom. Nauczyli się oni uniezależniać, w pewnym stopniu przynajmniej, swoje życie od fizjologicznej adapta­cji i tolerancji zimna dzięki uprawianiu swego rodzaju „bioinżynierii mikroklimatycznej” (micro-climatic-bio-engeenering). Ubiór Eskimosa stanowi doskonałą izolacją cieplną, pozwalającą ńa utrzymywanie cie­płego lub gorącego (!) mikroklimatu w otoczeniu ciała nawet wówczas, gdy temperatura powietrza na zewnątrz wynosi —30 czy —40°C. Stwier­dzenie, że u niektórych grup Eskimosów bezpośrednio na ustrój działa­ją raczej subtropikalne niż polarne wpływy, nie jest więc zbyt odległe od prawdy…

Category

Leave a Comment