PRAWDZIWY LEKARZ

Posted by Posted on18 stycznia, 2011 Comments0

Prawdziwy” lekarz — to ten, który zaj­muje się leczeniem chorego człowieka. Lekarz ,.z powołania”—to lekarz, który zajmuje się. chorym szczególnie ofiarnie. Tacy lekarze stanowią trzon zawodu lekarskiego we wszy­stkich społeczeństwach. Nic nie wskazuje na to, zmniejszy się zapotrzebowanie społecz­ne na rolę uzdrowiciela. Współcześnie obser­wuje się raczej zjawisko odwrotne. Równo­cześnie jednak rośnie zapotrzebowanie na in­ny zawód: na lekarza zdrowia publicznego. Występuje to obecnie we wszystkich krajach, gdzie już jest lub ma być uspołeczniona służ­ba zdrowia. Pojawia się tu bowiem nowy typ użytkownika: społeczeństwo.Czy lekarz zdrowia publicznego stanowi jedną więcej specjalność wśród  klinicznych specjalności lekarskich?

Category

Leave a Comment