MEDYCYNA SPOŁECZNA

Posted by Posted on19 stycznia, 2011 Comments0

Medycyna społeczna odegrała ogromną rolę w procesie uspołeczniania zawodu lekarza. Współcześnie zmieniły się formy jej działa­nia, ale nie zmieniła się podstawowa cecna: zainteresowanie raczej zbiorowością  chorych lub zdrowych niż pojedynczym cho­rym, orientacja raczej grupowa mz jednostko­wa Medycyna społeczna (zwana tez środo­wiskową albo higieną społeczną lub zdrowiem publicznym) zajmuje się jednostką w więzi ze środowiskiem — głównie skutkami tej in­terakcji dla jednostki. Owa „jednostka ma inny charakter niż w klinicznym nurcie medy­cyny: najczęściej jest to bowiem określona zbiorowość ludzi — różnej wielkości, czasem wielotysięczna albo milionowa. Jest więc nie­porównywalna i niespójna z poprzednią, nie­typowa dla tradycyjnej nauki medycyny stylów postępowania lekarzy.

Category

Leave a Comment