POPULACYJNA NORMA

Posted by Posted on5 października, 2009 Comments0

Populacyjna norma dla wysokości ciała dziecka jest oparta na trzech informacjach: wysokości ciała dziecka, jego wieku i płci. Normy gru­powe są oparte na zespole informacji poszerzonym np. o wysokość ciała rodziców dziecka (jak to miało miejsce w podanym przykładzie). Jeżeli uzupełnimy je dalszymi informacjami związanymi z rozwojem dziecka, np. danymi o stopniu dojrzałości kośćca dziecka, to takie normy gru­powe, oparte na pięciu informacjach, będą oczywiście bardziej precy­zyjne. Zwiększanie liczby informacji w normach grupowych podnosi ich precyzję, równocześnie jednak bardzo komplikuje nie tylko sposób ich opracowania, lecz także korzystanie.

Category

Leave a Comment