PODCZAS PRACY W GORĄCU

Posted by Posted on14 marca, 2008 Comments0

Wspomniano wyżej, iż podczas pracy w gorącu człowiek pijący do woli nie uzupełnia zwykle strat wody, ponieważ uczucie pragnienia zostaje zaspokojone szybciej, niż wyrównana zostaje utrata wody. Je­żeli tempo wydzielania potu jest bardzo wysokie, rzędu 2—3 1 na go­dzinę, bieżące uzupełnianie tych strat jest w ogóle niemożliwe — wy­pita woda nie wchłania się tak szybko w przewodzie pokarmowym, dochodzi do rozciągnięcia żołądka, które powoduje wymioty, a ponadto hamuje — na drodze odruchowej — pragnienie. Odwodnienie ustroju wywołuje drastyczne zmniejszenie ilości wydzielonego moczu, choć proces jego wydzielania zwykle nie spada do zera. Nerki nawet przy głębokim odwodnieniu organizmu wydalają docierające do nich stale produkty przemiany materii, które wiążą siłami osmotycznymi pewną ilość wody (300—500 ml moczu na dobę).

Category

Leave a Comment