NATURALNE TRUDNOŚCI

Posted by Posted on4 kwietnia, 2008 Comments0

Natural­nie trudności z zaopatrzeniem w wodę lub jedynie z dostępem do niej (np. konieczność chodzenia do pojemników z płynem do picia do innej hali fabrycznej) sprzyjają pogłębianiu . Odwodnienie ustroju upośledza — jak wspomniano — jego funkcje. W wyniku utraty potu zmniejsza się objętość całego płynu pozakomór- kowego — owego środowiska wewnętrznego ustroju, o którym była już mowa. Ponieważ stężenie soli w pocie jest zawsze niższe niż w pły­nie pozakomórkowym, z którego powstaje pot, płyn ten ulega w wyniku wydzielania potu zagęszczeniu, co powoduje przesunięcie wody z ko­mórek do przestrzeni pozakomórkowej (wskutek powstania różnicy ciśnień osmotycznych) i w efekcie odwodnione zostają także komórki. Zmniejsza się też, i to niekiedy znacznie, objętość krwi, co z kolei zwiększa niebezpieczeństwo zaburzeń czynności układu krążenia. Od­wodnienie upośledza ponadto sprawność termoregulacji: w miarę po­głębiania się deficytu wody w ustroju utrzymanie równowagi cieplnej staje się coraz trudniejsze i temperatura ciała wzrasta.

Category

Leave a Comment