OSŁABIENIE CZŁOWIEKA

Posted by Posted on3 maja, 2008 Comments0

Człowiek czuje się wówczas osłabiony, pojawia się skłonność do występowania zapaści przy pozostawaniu przez pewien czas w pozycji wyprostnej, w której istnieje tendencja do gromadzenia się krwi w dolnych częściach ciała i zmniejszania się jej dopływu do serca. Skojarzenie tych dwu czynników — „zatrzymania” pewnej ilości krwi w skórze i gromadzenia się jej w dolnych częściach ciała — stanowi główną przyczynę zasłabnięć i omdleń, licznych w pierwszych dniach fali upałów, jak również u ludzi przybywających do rejonów subtropikalnych, u robotników rozpoczynających pracę na tzw. „gorących” stanowiskach w stalowniach, odlewniach i kopalniach, na niektórych stanowiskach pracy w przemyśle włókienniczym i in. Drugim, groźniejszym niebezpieczeństwem związanym ze sprawnym działaniem mechanizmów termoregulacji jest odwodnienie ustro­ju.

Category

Leave a Comment