JEDYNY SPOSÓB

Posted by Posted on17 maja, 2008 Comments0

Jak więc widzimy, jedyny sposób zapobiegnięcia przegrzaniu i śmierci wskutek pobytu w gorącym otoczeniu stanowi wydzielanie potu. Jeżeli jednak jest ono niedostateczne albo jeżeli tempo jego parowania jest ograniczone przez wysoką wilgotność powietrza, ciepło gromadzi się w ustroju i jego temperatura wewnętrzna wzrasta.Ten tak sprawnie zapobiegający naruszeniu równowagi bilansu cieplnego mechanizm obciąża jednak swym działaniem ustrój i wy­wołuje szereg pobocznych następstw, niekorzystnych, a niekiedy wręcz groźnych dla życia.Samo rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry może być przyczyną zaburzeń w czynnościach układu krążenia, gdyż powo­duje przemieszczenie do nich odpowiedniej ilości krwi. Ponieważ ilość krwi w ustroju jest ograniczona, wzrost przepływu krwi przez naczy­nia skóry może nastąpić tylko kosztem skurczenia się naczyń w innych częściach ciała. Przemieszczenie części krwi do skóry często upośle­dza także jej dopływ do serca i w konsekwencji przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Category

Leave a Comment