OPISANE WSPÓŁDZIAŁANIE

Posted by Posted on5 sierpnia, 2008 Comments0

Opisane współdziałanie obu części ośrodka termoregulacji jest bardzo istotne dla ustroju. Gdy wzrasta temperatura wewnętrzna ustroju, nie tylko uruchamiane są reakcje zwiększające utratę ciepła, ale jednocześ­nie tłumione są reakcje związane z wytwarzaniem ciepła, nawet wów­czas, gdy temperatura otoczenia — i temperatura skóry — jest niska. Zapobiega to przegrzaniu ustroju np. podczas intensywnej pracy fizycz­nej w zimnym otoczeniu itp.W skórze znajdują się, poza termoreceptorami wrażliwymi na zimno, także czuciowe zakończenia nerwowe, reagujące zwiększeniem wyłado­wań impulsów przy podwyższeniu temperatury skóry. Odgrywają one pewną rolę w wyzwalaniu naczyniowych reakcji w skórze w gorącym otoczeniu. Znaczenie ich w termoregulacji u człowieka jest jednak względnie nieduże. Podobnie niewielkie znaczenie mają nieliczne ko­mórki ośrodka eliminacji ciepła reagujące zwiększeniem wyładowywania impulsów na obniżenie temperatury tej okolicy.

Category

Leave a Comment