OGROMNA ROLA ZAPAŁU

Posted by Posted on28 października, 2014 Comments0

Należy podkreślić ogromną rolę niemal misjonarskie­go zapału, jaki charakteryzował wielu lekarzy praktyków. Wierzyli oni w możliwość istnie­nia ludzkości bez chorób i wszystkie swoje siły, swój entuzjazm poświęcili urzeczywist­nieniu tej wizji.Medycyna jest nauką praktyczną. Jej celem naczelnym jest przekształcanie rzeczywistości, a wyznacznikiem działania ocena, że lepiej jest nie chorować niż chorować i żyć niż u- mrzeć. Zadaniem medycyny jest wynalezienie możliwie najskuteczniejszych środków reali­zacji tej wartości. W tym celu musi się rozwi­jać wiedza o powstawaniu i przebiegu cho­rób. W działaniu zmierzającym do uratowania ludzkiego życia lub niedopuszczenia do choro­by nie ma miejsca na teoretyczne refleksje nad istotą stosowanych środków.

Category

Leave a Comment